+30 693 2869 337 | +30 693 6463 584
Σόλωνος 10, Ηγουμενίτσα

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΙΩΝ

Τι σημαίνει ολιστική ιατρική και ποιες είναι οι βασικές αρχές της ολιστικής θεραπείας στη πράξη .

Η ολιστική ιατρική είναι το σύστημα θεραπείας που λαμβάνει το άτομο , τον οργανισμό ως ολότητα (όλον).  Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εξετάζει τα θέματα υγείας του ανθρώπου ταυτόχρονα σε όλα τα επίπεδα , σωματικό και οργανικό , διανοητικό, συναισθηματικό, κοινωνικό, ψυχολογικό, σεξουαλικό και εκείνο της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον.

Κύριο μέλημα και αυτοσκοπός της ολιστικής θεραπείας είναι η σωστή λειτουργία και ισορροπία όλων των παραγόντων που απαρτίζουν τον άνθρωπο. Δεν υφίσταται υγεία αν έστω και ένα επίπεδο νοσεί , υπερλειτουργεί ή υπολειτουργεί και σχεδόν πάντα όταν ένα επίπεδο νοσεί επηρεάζονται και τα άλλα .Μια χρόνια ασθένεια σε σωματικό επίπεδο θα επηρεάσει τη ψυχολογία, μια ψυχική πάθηση θα επηρεάσει το κοινωνικό και συναισθηματικό επίπεδο , μια διαταραχή της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον θα επηρεάσει όλα τα υπόλοιπα …

Απ΄αυτό συμπεραίνουμε ότι δεν νοείται θεραπεία ΑΝ προσπαθώντας να βελτιώσεις ένα επίπεδο υγείας , βλάπτεις ένα άλλο . Αυτός είναι απαράβατος κανόνας στο Κέντρο Ολιστικής Ιατρικής Θεσπρωτίας .

Επίσης καταλήγουμε σε έναν ορισμό του ΄΄τι είναι υγεία ΄΄.

Υγεία σε σωματικό επίπεδο είναι η απουσία πόνου .

Υγεία σε οργανικό επίπεδο είναι η εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των ζωτικών οργάνων και ιστών .

Υγεία σε ψυχολογικό επίπεδο είναι η απελευθέρωση του ατόμου από φοβίες , άγχη , εμμονές , ιδέες , μανίες κ.ά. και η επαναφορά της ισορροπημένης κατάστασης του ψυχικού του κόσμου .

Υγεία σε κοινωνικό επίπεδο είναι η απελευθέρωση του ατόμου από το ΄΄Εγώ΄΄ και η ομαλή του συνύπαρξη σε ένα ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Υγεία σε συναισθηματικό επίπεδο είναι η αρμονική σκέψη,  διαίσθηση, συμπεριφορά, και αλληλεπίδραση με τον υπόλοιπο κόσμο .

Υγεία σε σεξουαλικό και αναπαραγωγικό επίπεδο είναι η ικανότητα του ανθρώπου να βιώνει πλήρη,ικανοποιητική και ασφαλή σεξουαλική ζωή καθώς και ότι έχει την ικανότητα να αναπαράγει ,την ελευθερία να αποφασίζει αν, πότε και πόσο συχνά το πράττει .

Αυτή λοιπόν η τμηματοποίηση των επιπέδων υγείας είναι χρήσιμη  στον ολιστικό θεραπευτή για να κατανοήσει σε ποιο επίπεδο εντοπίζεται η πάθηση , πώς αλληλεπιδρά με τα άλλα επίπεδα και το σημαντικότερο πώς να την θεραπεύσει χωρίς να βλάψει τον οργανισμό σε άλλα επίπεδα .

Ο άνθρωπος σαν πολυδιάστατη οντότητα για να θεωρηθεί υγιής δεν αρκεί η απουσία νόσου ή συμπτωμάτων αλλά προϋποθέτει συνειδητότητα , προσωπική ευτυχία , αυτοεξέλιξη και κυρίως αυτοπραγμάτωση .

Στις ολιστικές θεραπείες ανήκουν η Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική και ο Βελονισμός, η Φυσιοπαθητική , η Ομοιοπαθητική , η παραδοσιακή ινδική ιατρική Ayurveda κά.

Ράπτης  Βασίλης , Ολιστικός Θεραπευτής